LILIWORDS LILIWORDS(LILIWORDS)  
作者:バナーイ   田中空                    
狀態:完結   地區:日本   語言:繁體   分類:科幻
版本:未知   最後出版:   掃者:
訂閱:0   收藏:4   讀過:0   熱度:60
更新:2022-09-21   維護者:Atumu      
6.0 ★ ★ ★
0人評價
5星   0%
4星   0%
3星   0%
2星   0%
1星   0%
我的評價 :
 
LILIWORDS漫畫 ,志願為解明“未科學”的利利博士,為了籌集資金而接受了奇怪的任務! 在夫人去世之後就一直在她畫像前“一動不動”地注視著畫的維克多,十年來既不吃飯,也沒有排泄和睡眠,在他身上所发生的到底是……?
   
 
 
下載文檔按寬1200px製作,推送文檔會壓縮至小於50M以符合亞馬遜推送要求     表示90天內曾下載/推送     表示最近一週更新
      書評 : 加載中... 舉報
  
  加載中...